Vincles d'interès

Institucions:
Consell de Col·legis d\'Advocats de Catalunya
Ministerio de Justicia
Consejo General del Poder Judicial
Defensor del Pueblo

Organismes judicials
Consejo General del Poder Judicial
Tribunal Suprem
Tribunals Superiors de Justícia de les Comunitats Autònomes
Tribunal Constitucional
Audiència Nacional
Tribunal Europeu de Drets Humans
Tribunal de Justícia de la Unió Europea

Organismes administratius
Unió Europea
Govern d’Espanya
Generalitat de Catalunya
Diputació de Lleida
Ajuntament de Lleida
Agència Estatal de l\'Administració Tributària
Seguretat Social
Institut Nacional d\'Estadística

Advocacia
Consejo General de la Abogacía Española
Consell dels Il·lustres Col·legis d\'Advocats de Catalunya
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida

Publicacions:
Boletín Oficial del Estado
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Butlletí Oficial del Registre Mercantil
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Organismes
Registro Mercantil Central
Oficina Española de Patentes y Marcas
Dirección General de Tráfico
Dirección General de Tributos

Portals legislatius:
Vlex.com
Laley.net
Derecho.com