Articles

El “Black Friday”, el “dia del solter” i el “Cibermonday”

En els últims anys hem perdut la por a comprar mitjançant el comerç electrònic. Cada cop el percebem com a més segur, fiable, econòmic i còmode. Gràcies a aquest guany de confiança han agafat una embranzida inusitada tradicions foranies com poden ser el “black Friday” nord-americà o el dia del solter xinès.

Llegir més 

Com reclamar la indemnització per acomiadament, reconeguda pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, si ets personal interí

La majoria dels mijans d’informació s’han fet ressó de la transcendent sentència dictada el passat dia 14, de setembre per la que es resol una qüestió prejudicial plantejada, l’any 2014 pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid.

Llegir més 

Han perdut les vostres maletes durant el viatge o han arribat en mal estat?

La pèrdua, deteriorament o retard de l’equipateg facturat poden donar-nos dret a reclamar a la companyia un compensació de fins a uns 1.300 €. Això exceptuant el cas que els danys es deguin a un defecte del propi equipatge.

Per César Béjar, advocat Despatx Simeó Miquel Adv. Ass.

Llegir més 

Els nostres drets com a passatgers: què fer davant de retards en els vols i altres incidents amb aerolínies

Per César Béjar, advocat Despatx Simeó Miquel Adv. Ass.

Teniu previst viatjar amb avió en breu amb motiu de les vostres vacances? O bé ja heu tornat i us heu trobat que el viatge dels vostres somnis s’ha convertit en un malson com a conseqüència d’un retard en el vol?

Llegir més

L'adquisició de la nacionalitat espanyola per residència i el nou procés Telemàtic

Per Fàtima- Zhara Boutidi, Advocada passant del Despatx Simeó Miquel

El passat 15 d’octubre va entrar en vigor el reglament pel qual es regula el nou procediment per adquirir la nacionalitat espanyola. Alguns dels canvis del nou procediment són molt significatius i es important conèixer-los.

Llegir més

Les clàusules sòl, què són i com podem reclamar

Per César Béjar, advocat Despatx Simeó Miquel Adv. Ass.

Què és una clàusula sòl?

Una clàusula sòl és aquella que estableix un tipus mínim d’interès a pagar en les quotes de la hipoteca, encara que els interessos ordinaris que s'hagin acordat amb l'entitat financera estiguin per sota. La majoria d'hipoteques que se subscriuen tenen un tipus d'interès que es fixa en funció d'un tipus de referència. El més habitual és l’EURIBOR, més un diferencial que varia en funció de l'entitat

Llegir més 

L’enregistrament i la retransmissió dels plens dels ens locals, drets fonamentals de màxima protecció

Per Esther Sancho, advocada Despatx Simeó Miquel Adv. Ass.

Quan parlem de la possibilitat d’enregistrar i/o retransmetre els plens dels ens locals, ja sigui amb mitjans oficials, de premsa o per qualsevol ciutadà, parlem del dret a la lliure expressió i a la difusió d’informació, que no pot ésser restringit atesa la seva naturalesa de dret fonamental reconegut a l’article 20 de la Constitució.

El precepte constitucional consagra, en el seu apartat primer lletra a), el dret a expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula, l’escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció; i en el mateix apartat, lletra d), el dret a comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió. Tot advertint, en el seu apartat segon, que l’exercici d’aquests drets no pot ésser restringit mitjançant cap tipus de censura prèvia. 

Llegir més