Serveis que prestem

El despatx està orientat a l\'assessorament jurídic i a la defensa dels drets de les persones, individuals o col·lectives, en qualsevol de les seves formes i davant de qualsevol eventualitat. Els coneixements i l\'experiència acumulada durant més de seixanta anys, ens permeten garantir una òptima prestació del servei i una ràpida i còmoda sintonia amb les situacions que els clients en plantegen.

La nostra pretensió és oferir una cobertura general, per a qualsevol necessitat de serveis jurídics que els clients puguin tenir. En aquest sentit, cobrim l\'assessorament i defensa del client en tots els àmbits del dret. Si una persona física o una entitat, pública o privada, te un problema de caràcter jurídic, el nostre despatx li ofereix assessorament i defensa per resoldre\'l, sigui en el camp que sigui.

En aquells casos en què la qüestió sigui de caràcter superespecialitzat, comptem amb despatxos associats o col·laboradors, a través dels quals podem oferir solucions adequades, assumint sempre la responsabilitat del cas, de manera que, si el client ho prefereix, només hagi d\'entendre\'s amb nosaltres.

Inclús en aquells casos en què l\'atenció que se\'ns demana és més de gestió que d\'assessorament jurídic, estem en condicions d\'oferir l\'atenció necessària a través de l\'organització «Unió de despatxos PENTA, SL» a la qual pertanyem.