Especialització

La complexitat de l\'actual legislació obliga a especialitzar-se en camps determinat del dret. El nostre despatx intenta evitar, de tota manera, la creació d\'especialistes que només coneguin una branca del dret i desconnectin de la resta. Un despatx col·lectiu de les dimensions del nostre permet assumir les defenses de forma realment col·lectiva, de manera que, amb independència de l\'advocat concret que dugui personalment la defensa, tota la resta intervinguin en la discussió de les estratègies l\'adopció de les decisions més transcendents.

Ara bé, feta aquesta consideració prèvia, el despatx s\'estructura en cinc grans àrees, en funció de la branca del dret a què es refereixi l\'assessorament o la defensa (per estricte ordre alfabètic)

  • Administracions públiques, urbanisme i medi ambient
  • Civil i mercantil
  • Laboral i seguretat social
  • Penal
  • Persona i família

 

Cap dels advocats del despatx està dedicat a una sola d\'aquestes àrees i tots ells estan en condicions d\'intervenir en totes elles. En definitiva, els coneixements i l\'experiència acumulades son ben fàcils de transmetre a nivell intern de manera que tots els advocats es beneficiïn –i els clients, com és lògic- d\'aquest bagatge.