Esther Sancho Cepero

Esther Sancho Cepero

Llicenciada en Dret per la Universitat de Lleida el 1998, va cursar l’Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi de l’Advocacia de Lleida (curs 1998/99). En alta com a advocada en exercici des de 1999. Ha estat lletradadel sindicat Confederació General del Treball (CGT) a Ponent de 2000 a 2007, any en que s’incorporà al despatx en les especialitats administrativa i laboral. Ha impartit cursos i seminaris de dret del treball, contractació administrativa, estrangeria i drets de les dones. Guanyadora de la I Beca de recerca Cristina de Pizan, que atorga l’Ajuntament de Lleida, amb un treball col·lectiu sobre immigració i gènere. Es troba d\'alta en el Torn d\'Ofici (especialitats contenciós, laboral, penal) des de 2001. Participa en diverses associacions professionals i comissions del Col·legi de l’Advocacia de Lleida, del que n’ha estat membre de Junta.