Els nostres valors

El nostre despatx va néixer en uns moments en què la dictadura havia anorreat l\'estat de dret i en què la defensa dels ciutadans i ciutadanes no podia limitar-se a l\'aplicació del dret vigent sinó que exigia reivindicar valors superiors de justícia i de democràcia. Per aquest motiu el despatx s\'ha vist involucrat en nombrosos casos de transcendència pública, amb clares connotacions polítiques i socials.

Afortunadament vam superar aquells temps de foscor, però el nostre despatx continua tenint com a guia i valor suprem la justícia, per damunt de la llei inclús, si és que en algun cas no semblen anar en la mateixa direcció.

Continuem entenent que la protecció dels drets de les persones és la garantia de la seva dignitat i llibertat, i concebem la nostra professió com una peça essencial en aquesta protecció. Aquesta idea és la que ens ha dut a fer-nos advocats, la que ens manté la il·lusió per continuar exercint i la que ens guia en totes les decisions que prenem per organitzar el nostre despatx i per prestar el servei.

Com a conseqüència d\'aquest plantejament, ens proposem com a principis d\'actuació:

  • La professionalitat i independència del despatx
  • L\'eficiència en la defensa del client i l\'especialització en la prestació dels serveis ju­rí­dics
  • La igualtat d\'accés dels ciutadans a l\'administració de justícia
  • La promoció del coneixement del dret entre la ciutadania i la contribució a la formació de ciutadans lliures i iguals.