Qui som

El nostre despatx està format per un conjunt d'advocats i advocades i de personal especialitzat en el camp de l'oficina jurídica, que posem en comú coneixements, esforços i mitjans materials, per tal prestar un servei independent i eficaç d'assistència i defensa jurídica.

El despatx adopta actualment la forma jurídica de societat de responsabilitat limitada professional, inscrita i en alta al corresponent registre de societats professionals del Col·legi de l'Advocacia de Lleida.

El despatx es troba en funcionament ininterrompudament des de l'any 1944, en què el va fundar l'advocat SIMEÓ MIQUEL PEGUERA. L'any 1978 s'hi va incorporar el seu fill, SIMEÓ MIQUEL ROÉ i l'any 1989 es va constituir en societat civil, fundada pels advocats SIMEÓ MIQUEL PEGUERA, SIMEÓ MIQUEL ROÉ i CARLES ALAMAN BADIA. Finalment, l'any 2009 la societat va adoptar l'actual forma de societat de responsabilitat limitada.

En l'actualitat formen part del despatx els advocats SIMEÓ MIQUEL ROÉ, CARLES ALAMAN BADIA, MERITXELL ESTIARTE GARROFÉ, MONTSERRAT VILADROSA CLUA, CARLES LÓPEZ MIQUEL, i ESTHER SANCHO CEPERO. Com a personal d'administració i comptabilitat el componen també els Srs. JORDI MIQUEL ROÉ, MARISA PÉREZ ROMERO i M. CARME VILLAHOZ ESTRUCH.