Despatxos associats

PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE "UNIÓ DE DESPATXOS D\'ADVOCATS PENTA"

El nostre despatx va constituir, l\'any 2002, una societat professional amb dos despatxos més d\'advocats de Lleida, amb la finalitat de poder oferir una millor cobertura conjunta per a l\'assessorament i defensa jurídica dels nostres respectius clients.

Es tracta d\'una resposta a la creixent demanda d\'assessorament integral que se\'ns plantejava i pel mateix augment general en la demanda de serveis i assessorament  jurídic. Això va exigir un canvi gradual en la concepció del despatx, que sense deixar la faceta tradicional d\'intervenció en el conflicte puntual i defensa en els litigis dels nostres clients, ha de cobrir també i cada cop més l\'assessorament jurídic previ i l\'orientació en les decisions que han de prendre els nostres clients.

Aquest canvi d\'orientació implicava necessàriament una major disponibilitat, un major nombre d\'advocats i personal, i inclús una ampliació i adaptació física del despatx que permetés encabir-hi l\'organització necessària. Però aquesta transformació a partir del primitiu despatx pràcticament unipersonal, tenia un límit, al qual creiem haver arribat i del qual era difícil sortir per la simple via d\'agregar-hi nous advocats.

Per això vam encetar un altre camí que ens semblava que reunia totes les garanties de seguretat i solvència que els clients ens podien exigir. Ens vam associar amb uns altres dos despatxos d\'advocats que, des d\'una situació sensiblement similar a la nostra, es plantejaven també un salt endavant. Es tracta de dos despatxos plenament acreditats, amb els quals hem mantingut des de sempre lligams de col·laboració i cordialitat, i amb els què hem compartit en moltes ocasions la defensa de clients comuns o d\'assumptes que afectaven a clients dels nostres respectius despatxos. Es tracta del DESPATX EDUARD ROSICH ROMEU i del DESPATX MIQUEL ANGEL ALONSO SANCHO, dels quals estic segur que ja teniu referències favorables.

Amb aquesta associació pretenem cobrir els aspectes de l\'assistència jurídica que cada un dels despatxos no atenia individualment, de manera que puguem oferir una assistència absolutament integral i de qualitat, en tots aquells aspectes en què us sigui precisa la intervenció d\'advocat, en qualsevol branca del dret.

Aquesta associació gira amb el nom de "UNIÓ DE DESPATXOS D\'ADVOCATS PENTA, S.L." tot i que els despatxos que la integrem continuem mantenint la nostra pròpia personalitat i independència, així com les nostres pròpies instal·lacions. La vostra relació amb nosaltres continua sent la mateixa que fins ara, amb el nostre despatx, sense perjudici que, per a casos concrets us puguem plantejar la possibilitat de col·laborar amb advocats dels demés despatxos associats.

També tenim instal·lada una oficina comuna i compartida, a Rambla Ferran n° ... ..., on se situen alguns serveis comuns dels tres despatxos.

ASSOCIACIÓ AMB EL DESPATX "COL·LECTIU RONDA"

Des de l\'any 2000 el nostre despatx manté un estret vincle de col·laboració i cooperació amb el despatx COL·LECTIU RONDA de Barcelona i amb els despatxos de Dídac Gallego Serrano (Vilafranca del Penedès), Càndido Jornet Forner (Tortosa) i Ramon Llorente Varela (Girona). En aquell any es va formalitzar un lligam que ja venia de molts anys enrere, amb l\' objectiu de poder facilitar als clients dels respectius despatxos una cobertura geogràfica molt més àmplia i poder assumir de manera coordinada i conjunta la defensa d\'assumptes o problemàtiques que desbordessin els límits de les nostres respectives demarcacions.

Aquesta associació ens permet oferir, com si fos pròpia, una cobertura de qualitat i en la nostra sintonia, a tot Catalunya i, a través dels respectius lligams i relacions de cadascun dels despatxos integrats, a tot l\'Estat Espanyol i en bona part dels països europeus.