Visites

Les visites (fora de casos d\'urgència) han d\'ésser prèviament convingudes i es procura que ho siguin dins de l\'horari ordinari de despatx. Truqueu al despatx i concerteu l\'hora de visita amb l\'advocat amb qui desitgeu parlar.