Les nostres oficines

El nostre despatx es troba situat a la Rambla Ferran núm. 27 de la ciutat de Lleida, edifici en el qual ha estat instal·lat des de l'any 1944. Com és lògic, les oficines han hagut d'anar sent ampliades i remodelades per tal d'encabir el creixent nombre d'advocats i personal del despatx i poder oferir una atenció adequada als nostres clients.

El despatx ha hagut d'estendre's i ocupar també d'altres dependències exteriors per situar-hi arxius i serveis auxiliars. De tota manera, l'atenció al client es presta exclusivament en l'oficina de la Rambla Ferran, indret que per la seva situació cèntrica dins de la ciutat de Lleida i pel seu caràcter tradicional i ben conegut facilita els desplaçaments i el contacte directe amb els clients.

El despatx disposa també de dependències pròpies a la ciutat de Barcelona i està associat amb despatxos situats a Tarragona, Girona i d'altres capitals de comarca. Això li permet, en cas de necessitat, atendre clients que resideixin a tot Catalunya sense que s'hagin de desplaçar forçosament a Lleida.