Correus electrònics

Podeu trametre els vostres missatges a l'adreça general del despatx (advocats@despatxsm.cat) o a la directa de cadascun dels seus components, que us indiquem a continuació:

Simeó Miquel Roé

smiquel@despatxsm.cat

Carles Alaman Badia

calaman@despatxsm.cat

Meritxell Estiarte Garrofé

mestiarte@despatxsm.cat

Montserrat Viladrosa Clua

mviladrosa@despatxsm.cat

Carles López Miquel

clopez@despatxsm.cat

Esther Sancho Cepero

esancho@despatxsm.cat

Jordi Miquel Roé

jmiquel@despatxsm.cat

Marisa Pérez Romero

marisapr@despatxsm.cat

M. Carme Villahoz Estruch

mcarmev@despatxsm.cat